Wat is Ayurveda

Zoals Yoga ons leert opnieuw één te worden met onze ware natuur, zo leert Ayurveda ons de holistische principes voor een gezond, gelukkig en langdurig leven om dit spirituele levensdoel te bereiken (Ayur = leven, Veda = kennis). Beide ervaringswetenschappen vinden hun basis in de Vedische traditie en worden reeds meer dan 5000 jaar beoefend.

In tegenstelling tot de filosofische uitgangspunten, zijn de Ayurvedische toepassingen eigenlijk heel praktisch en simpel.

De behandeling begint met het ontwikkelen van een gezonde levensstijl, inclusief een voedingspatroon dat in overeenstemming is met iemands constitutionele aanleg, huidige conditie, levensfase en het actuele seizoen en klimaat.

Het instrumentarium is primair bedoeld om de patiënt in harmonie met zijn of haar constitutionele natuur te houden. Het accent ligt op het voorkomen van onbalans en is dus sterk preventief. De mens wordt als microcosmos gezien, waarin de vijf natuurelementen (aarde, water, vuur, lucht en ether) voorkomen als drie manifestaties of dosha's (tri-dosha): Vata, Pitta, Kapha. Deze tridosha's zijn verantwoordelijk voor het functioneren van alle fysieke, mentale, emotionele en spirituele omzettingsprocessen.

Elk mens is een specifieke combinatie van deze drie dosha's, met een dominante neiging naar één of meer dosha's. Deze specifieke combinatie of constitutie (prakruti) ligt vast vanaf de verwekking. Als gevolg van omstandigheden waarop we niet altijd invloed hebben, kunnen de elementaire verhoudingen en de dominantie van de dosha's veranderen. Zo ontstaat een actuele conditie (vikruti) dat afwijkt van de constitutie... er is sprake van onbalans.

In feite gaat het om een tekort aan omzettingscapaciteit op het fysieke, mentale, emotionele en spirituele vlak, ofwel de capaciteit om alles wat we ervaren in het leven 'te verteren'.

Ayurvedische behandelingen zijn erop gericht onbalans te begrijpen, te voorkomen en/of balans te herstellen door inwendige- en uitwendige technieken toe te passen. Het vergroten van de capaciteit om voeding, informatie, emotionele gebeurtenissen, financiële tegenvallers, en andere input te verteren is een belangrijke sleutel. Alsook het uitscheiden van reeds aanwezige toxines. Ayurveda maakt gebruik van het remediërende effect van kruiden (in- en buiten de keuken) en oliën (in- en uitwendig). We combineren dit met onder meer met voedingssupplementen.

Een Ayurvedisch advies is geen doktersadvies. Voor een diagnose adviseren we uw huisarts te raadplegen. Een eventuele Ayurvedische behandeling gaat doorgaans prima samen met een advies van uw huisarts.