Foto

Himalaya Yoga Traditie

Je kunt bij ons terecht voor integrale klassieke lessen volgens de Himalaya Yoga Traditie. Kenmerkend hieraan is dat alle oefeningen in het teken staan van het ontwikkelen van een meer meditatieve staat van het denkapparaat. De instructies zijn samenhangend en beogen integratie van fysiek-, mentaal en adembewustzijn.

Nieuwe studenten worden verzocht om, bij de eerstvolgende gelegenheid en aanvullend op de reguliere les, drie basislessen te volgen.

- Opbouwen van stabiele en comfortabele houdingen
- Gezond en mindful ademen
- Himalaya Yoga Traditie en meditatie

Verder voorzien we met plezier in specieke trainingen ten behoeve van mensen met beperkingen (fysiek-/mentaal-/vrijheidsbeperking), aanstaande moeders en hun partners (zwangerschap), zowel individueel als in groep.
Ben je op zoek naar een passende activiteit in het kader van teamontwikkeling? Wij voorzien in workshops Aerodynamische Yoga!

Lesrooster

Alle regulier terugkerende lessen in Lommel en Gent zijn terug te vinden in het reserveringssysteem