Foto
Foto

Visie

Wat ons drijft is jouw ongelimiteerd potentieel! Dit potentieel is onafhankelijk van herkomst,(religieuze) overtuigingen, culturele achtergronden en competenties.

Geen enkele toekomst is in steen gebeiteld. Het is een resultaat van een creatieproces.

Elke creatie is onderhevig aan de wetten van de natuur. Wat je creëert is niet op zichzelf staand. Het aantal potentiëlen of ongemanifesteerde fenomenen is onbegrensd.

Via onze handelingen, uitingen en gedachten, manifesteren we bepaalde potentiëlen. Hierdoor negeren we ontelbare andere mogelijke potentiëlen. Op deze manier ontvouwt zich een pad, jouw persoonlijke levenspad.

Inherent aan het feit dat we denken, ons uiten en handelen, vallen alternatieven af waarmee zich een ander pad zou aftekenen. Bovendien wijzigen we hierdoor voortdurend het veld van potentiëlen. En alhoewel we de synchroniciteit ervan niet overzien, impliceert dit dat u met elke handeling, elk woord en elke gedachte een stukje van uw levenspad ontwikkelt.

In de kern leert yoga ons om te zien wat we op dit moment creëeren en om meester te worden over ons vermogen om te handelen, te communiceren en te denken.